Kandidaatide seisukoht on, et tähtajaline üleminek eestikeelsele haridusele pole võimalik õpetajate puuduse tõttu ja Keskerakonna eestvedamisel ei tehta seda ühtse graafiku alusel.

Lubaduste hulka kuuluvad muu hulgas:

  • Vene keelt saab eestikeelsetes koolides võõrkeelena õppida alates esimesest klassist ehk A-võõrkeelena.

  • Säilitame osaliselt venekeelse hariduse, keelekümbluse ja „Eesti õpetaja igasse klassi!“ programmi.

  • Põhikoolis või gümnaasiumis saab õppekeele valida hoolekogu ettepanekul, ettepaneku kinnitab kohalik omavalitsus (munitsipaalkoolides) või minister (riigikoolides).

  • Jätame eesti keelt B2 tasemel oskavatele õpetajatele võimaluse koolides edasi töötada (uue seaduse kohaselt oleks edaspidi vaja C1 taset, et koolis õpetada).

  • Me ei luba [vene koolide] õpetajaid vallandada.

Toom: tegemist on muudatusettepanekutega, millega ei arvestatud

Keskerakonna riigikogu valimisprogrammis on kirjas, et erakond ei toeta poliitkampaania korras korraldatavat eestikeelsele haridusele üleminekut, sest see seadvat ohtu õppekvaliteedi ja vajalike õpetajate tagamise nii eesti- kui ka venekeelsetes koolides. Ühtlasi on kirjas, et vene emakeelega õpilastele tuleb võimaldada osaliselt vene- või kakskeelset õpet koos süvendatud eesti keele õppega, et tagada õppekvaliteet ja vajalike teadmiste omandamine.

Yana Toom (Keskerakond), kes kandideerib Ida-Virumaal, tegi hiljem sotsiaalmeediasse sel teemal postituse. „Lendleht, millest jutt, on koostatud ainult nende muudatusettepanekute põhjal, mida Keskerakonna fraktsioon esitas seaduse menetlemise käigus. Me ei luba, et pöörame seaduse tagasi, vaid kirjutame, et need on muudatusettepanekud, millega ei arvestatud ja mille seadustamine teeks asja mõistlikumaks. See on meie seisukoht,“ kirjutas ta.

Toomi sõnul ei ütle nende lubadused, et koolid saavad üle minna täielikule venekeelsele õppele, vaid iga kool, mis jätkab osaliselt venekeelseid õpinguid, peab selgelt näitama, milline metoodika võetakse kasutusele mitmekeelse õppe puhul. Veel märkis ta, et kooli hoolekogu ettepanekul saab muuta üksikute klasside õppekeelt.