Varro Vooglaiule määratud trahv avalikul koosolekul ajakirjaniku tõrjumise eest sai täna Harju maakohtu otsusega tühistatud.

Vooglaiu enese sõnutsi tuvastas kohus, et PPA olevat käitunud teda väärteos süüdi mõistes seadusevastaselt, rikkudes kehtivat õigust. „Seega langeb kohtuotsus kokku minu algse hinnanguga, et tegu oli ilmselgelt PPA püüdlusega mind kiusata ja mulle ebameeldivusi põhjustada,“ andis Vooglaid ühismeedias hinnanguks.