„Õnnitlen 24. veebruaril Ameerika Ühendriikide nimel kõiki eestimaalasi iseseisvuspäeva puhul!

Enam kui 100 aastat on Ameerika Ühendriikide ja Eesti vaheline tihe partnerlus ja liit põhinenud meie pühendumusel demokraatlikele väärtustele, meie otsustavusel kaitsta riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning meie soovil laiendada majanduslikke võimalusi. Ma ootan huviga ühist tulevikku, mis toob kasu meie kodanikele, tugevdades veelgi meie inimestevahelisi sidemeid.

Viimase aasta jooksul on Eesti näidanud vankumatut toetust Ukrainale, mil selle rahvas kaitseb oma riiki ja vabadust Venemaa jõhkra agressiooni eest. Ameerika Ühendriigid jätkavad Eestiga murdumatut solidaarsust, et kaitsta NATO territooriumi, toetada Ukrainat, võidelda Venemaa agressiooni pahatahtliku mõjuga ning edendada demokraatiat.

Ameerika Ühendriigid ja Eesti seisavad koos tugevate transatlantiliste sidemete eest, mis võimaldavad meil ühiselt heidutada ja kaitsta meie julgeolekut, majandust ja demokraatiat ähvardavate ohtude vastu ning edendada kõigi inimõigusi.

Soovin kõigile eestimaalastele sel aastal rõõmsaid pühi, heaolu ja tervist!“ öeldakse Blinkeni avalduses.