Metoodikas lähtuti suuremalt jaolt kõikide lubaduste puhul järgnevast:

  • ettepanekute maksumust arvutati üksikute lubaduste kaupa;

  • lubadus pidi olema sõnastatud piisavalt spetsiifiliselt, et see oleks rahaliselt mõõdetav.

Ehk siis: isegi, kui parteid on näiteks pensionit puudutava suhtes käinud välja mitmeid erinevaid muudatusi, ei pruugi nende elluviimise koondmaksumus tänavusest analüüsist välja tulla. Ministeerium esitles hinnalipikuga valimislubadusi tükk-tüki kaupa, kategooriaülest üldistust ei tehtud. Et sellist pilti rahvale ei avane, on üldiselt kivi programmide üldsõnalisuse kapsaaeda - ametnikel pole võimalik mõju arvutada, kui erakonnad ei vaevu oma lubaduste tutvustamisel spetsiifikasse laskuma.

TOP 3 kallimad lubadused on tänavu järgmised:

1. Tulumaksusüsteemi reformimine

2. Toidukaupade ja ravimite käibemaksu langetamine

3. Pensionitõus

Kuidas suhestuvad nendes kategoorias erinevate parteide ettepanekud? Järgnevalt tasub meeles pidada, et Eesti riigieelarve kulude kogumahuks on tänavu planeeritud 16,8 miljardit eurot. Mullust poliitaastat defineerinud peretoetused moodustavad sellest näiteks 521 miljonit euro suuruse portsu.

Reformierakonna lubaduse hinnalipik: 470 miljonit

Kehtestame lihtsa ja ühetaolise maksusüsteemi, 700 eurot tulumaksuvabaks kõigile.

Eesti 200 lubaduse hinnalipik: 430 miljonit

Maksusüsteem peab olema ühetaoline ja stabiilne. Me ei toeta maksude tõstmist vaid eelarvetulude suurendamise eesmärgil. Kaotame maksuküüru, mille sisseviimine oli viga, mis tuleb kiiresti parandada.

Keskerakonna lubaduse hinnalipik: 410 miljonit

Kehtestada õiglane ja lihtne kolmeastmeline tulumaksusüsteem. Kõigile kehtib alampalga suurune tulumaksuvabastus. Alampalgast kuni kahe keskmise palgani saadavat tulu maksustatakse 20-protsendilise tulumaksumääraga. Kahte keskmist palka ületavat tuluosa maksustatakse 30-protsendilise tulumaksumääraga.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna lubaduse hinnalipik: 340 miljonit

Kehtestame õiglase astmelise tulumaksu ja kaotame maksuküüru. Tulumaksuvaba summat ületav sissetuleku osa maksustatakse 20% tulumaksuga ning 3000 eurost suuremale sissetuleku osale rakendub 28% maksumäär.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna lubaduse hinnalipik: 230 miljonit

Toetame noori peresid tulumaksusoodustusega, vähendades tulumaksu veerandi ehk 5 protsendipunkti võrra iga peres kasvava lapse pealt mõlemal tööl käival vanemal.

Isamaa lubaduse hinnalipik: 180 miljonit

Isamaa viib ellu perepõhise tulumaksureformi: iga alaealise lapse eest kehtestatakse tulumaksuvaba miinimum 5000 €; abikaasad saavad õiguse esitada ühine tuludeklaratsioon kogu tulumaksuvaba miinimumi ulatuses.

Keskerakonna lubaduse hinnalipik: 457 miljonit

Alandame ravimite käibemaksu määra üheksalt protsendilt viiele ning vabastame retseptiravimid käibemaksust. Alandame toiduainete käibemaksu määra kahekümnelt protsendilt viiele protsendile, et aidata pidurdada toiduainete kiiret hinnatõusu.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna lubaduse hinnalipik: 431 miljonit

Langetame ravimite käibemaksu soodusmäära üheksalt protsendilt viiele protsendile ja toiduainete käibemaksu kahekümnelt protsendilt viiele protsendile.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lubaduse hinnalipik: 20 miljonit

Vähendame retseptiravimite käibemaksu 5 protsendini.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna lubaduse hinnalipik: 415 miljonit

Tõstame keskmise pensioni järgmise nelja aasta jooksul 1200 euroni ehk 70 protsendini Soome keskmisest pensionist.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lubaduse hinnalipik: 270 miljonit

Tõstame vanaduspensioni 1200 euroni, kuid mitte vähem kui 50%-ni keskmisest palgast.

Reformierakonna lubaduse hinnalipik: 200 miljonit

Keskmine vanaduspension 1000 eurot.

Keskerakonna lubaduse hinnalipik: 200 miljonit

Vähendada lõhet keskmise pensioni ja palga vahel. Tõstame keskmise vanaduspensioni koos indekseerimisega ja erakorraliste pensionitõusudega vähemalt 1000 euroni aastaks 2027.

Isamaa lubaduse hinnalipik: 111,92 miljonit

Viia läbi perepõhine pensionireform, suurendades lapse eest ettenähtud 3,5-aastakoefitsendilise pensionilisa 7 aastakoefitsendini.

Eesti 200 lubaduse hinnalipik: 80,3 miljonit

Loome 20 aastat õpetajaametis töötanutele õpetajapensioni.

Rahandusministeerium kritiseerib lubaduste kesiseid katteallikaid

Rahaliselt mõõdetavate lubaduste kogumaksumusel kujunes ambitsioonikaimaks parteiks Keskerakond.

Rahandusministeeriumi ametnike sõnutsi ei tasu seda tulemust aga kõrvutada päriselt sellega, kui palju ühe erakonna valimisprogramm maksta võib - tuleb tagasi tulla asjaolu juurde, et hinnasildi määramisel on lähtutud vaid ettepanekutest, mille sõnastus võimaldab neile ka lipikut külge kleepida.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe nentis tänavu, et kulukatele lubadustele pole vastu pandud ammendavaid katteallikaid: erakondade pakutud lahendused viiksid enamjaolt riigieelarve miinusesse, märkis ta.

Nähtub, et head ja paremat kokku leelotades pole parteid valijatele ausalt kommunikeerinud, kust kohast programmi elluviimise tarbeks finantsressursid leitakse. Tõsiasi on aga see, et riigil tuleb puudujäägi katmiseks kas makse tõsta või võlgu võtta. Lättemäe sõnutsi on Eestil rahanduslikus mõttes ruumi mõlemaks käiguks, ent iseasi küsimus on see, kas seda tuleks ka päriselt teha.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid