Riisalo tõi välja, et ühtekokku on Eestis 200 hoolekandeasutust ja korraga selle teenuse peal 9000 klienti. „Selle suure hulga klientide puhul võib alati ette tulla keerulisemaid olukordi, mida tuleb lähemalt vaadata,“ lausus minister.

Ta rääkis, et Aavo juhtumist oli sotsiaalkindlustusamet teadlik enne saadet. Tema sõnutsi sellega tegeleti.

„Kuuuurijas“ rääkis Aavo õetütar Gunnelii, kuidas tema onu oli jäetud hooletusse. Viimase aastaga, kui mees hooldekodus viibis, oli ta tundmatuseni muutunud. Temast oli alles vaid luu ja nahk, voodis ta iseseisvalt liikuda ei saanud, isegi jalgu ei suutnud enam sirutada, häirenupp ja joogivesi olid käeulatusest väljas.

Nüüd alustati Värska Südamekodu osas riiklik järelevalve.

Riisalo tõi näiteks, et üldiselt hakkab sotsiaalkindlustusamet konkreetsete asutuste tegemisi uurima märgukirjade, kaebuste ja tähelepanekute alusel.

Aga pistelised kontrollid? Riisalo juhtis taas tähelepanu, et teenuseosutajaid on 200. „Sotsiaalkindlustusametil tõepoolest ei ole täna seda võimekust, et järelevalvet väga ulatuslikult teha.“

Ta viitas, et on oodata siiski muutust paremuse suunas – hooldereform peaks parandama võimekust järelevalvet teostada.

Pikemalt juba intervjuus.