Erakondade valimiskampaaniate lõpuspurt on täies hoos. Tehakse kõik, et ennast valijatele kõige paremana näidata, räägitakse sellest, mis usutakse inimestele korda minevat. Aga mis on praegu valijate põhimured ja millistel erakondadel on õnnestunud inimesi kõige rohkem veenda, et nemad tegeleksid nendega kõige paremini?

Eesti Päevaleht ja Delfi palusid Turu-uuringute AS-il korraldada valimisealistele kodanikele küsitlus, kus uuriti 16 teemavaldkonna kaupa nii seda, mida inimesed peavad praegu enda jaoks kõige olulisemaks, kui ka seda, milline erakond seisab konkreetse teema eest kõige rohkem.