Läbiotsimise käigus leidsid MTA ametnikud hoonest suures koguses tubaka kuivatamiseks ning sigarettide tootmiseks ja pakendamiseks vajalikke seadmeid, sh sigarettide tootmis- ja pakkimisliini ja euroalustel toormaterjale (filtreid, sigaretipaberirulle, sigaretipakkide kartongist pinnalaotuseid kirjaga „Marlboro Gold“). Hoone aadressile ega hoones töötanud isikutele ei ole maksu- ja tolliameti poolt väljastatud aktsiisiluba aktsiisikaupade tootmiseks.

Sigaretitehases viibisid kohapeal kaheksa isikut, kes peeti koostöös PPAga kahtlustatavatena kinni, kuid pärast menetlustoiminguid vabastati.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna talitusejuhataja Eduard Rõmmeli sõnul on kohapeal kogutud tõendite põhjal piisav alus kahtlustada, et isikute eesmärk oli konkreetsel territooriumil hakata tootma väga suures koguses illegaalseid sigarette. „Sellise tehase täisvõimsusel käivitumisel oleks riigile tekitatud igapäevaselt väga suurt maksukahju,“ ütles Rõmmel. „Leitud seadmete tootmisvõimsus oleks olnud toota umbkaudu miljon sigaretti päevas ja sellega oleks Eesti salaturul realiseerimisega riigil jäänud saamata umbes 163 000 eurot päevas. Seega õnnestus maksukahju tekkimine juba eos ära hoida.“

Eestis on varem salasigaretitehased avastatud 2005. ja 2015. aastal. Mõlemal juhul selgitati välja tehasega kokku puutunud isikud ja anti kohtu alla.

Alates 2010. aastast on tubakavabriku kuritegelik trend Euroopas hoogsalt kasvanud ja illegaalseid sigarettide tootmiskohti on tuvastatud aina enam ja üle Euroopa. Kui 2011. aastal avastati üle Euroopa alla kümne salasigaretitehase, siis 2020. aastal tõkestati erinevates riikides kokku juba üle 50 salasigaretitehase tegevuse.

Rõmmeli sõnul on Euroopas illegaalsete sigarettide tootmine globaalne fenomen, mis on tihti seotud tuntud sigaretitootjate tuntud sigaretimarkide võltsimisega. „Illegaalse sigaretitehase käivitamine Euroopa Liidu siseselt on atraktiivne mitmel põhjusel,“ sõnas Rõmmel. „Euroopa Liidus on Schengeni ala, kus puudub liikmesriikide vahel püsiv tolli- või piirikontroll. Samuti toetub liikmesriikide-vaheline kaubandus ettevõtjate aususel ja usaldusel, mida siis kuritegelikud grupid ära kasutavad.“

Kuna kohtueelne uurimine on algusjärgus, siis ei saa avalikkusega uurimise huvides täpsemat infot jagada. Kriminaalmenetlust juhib Põhja ringkonnaprokuratuur ja eeluurimist teostab maksu- ja tolliameti uurimisosakond.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid