Teeme nüüd lühikese ülevaate, mida tähendavad kvaliteedimärgid, mida võid leida Lidli toidutoodete siltidelt.

Metsade eest (FSC)

FSC (Forest Stewardship Council) ehk Metsahoolekogu seisab metsade vastutustundliku majandamise eest kogu maailmas. FSC märk näitab seda, et toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsast, kus väärtustatakse võrdselt nii looduslikku keskkonda, kogukondi kui ka majanduslikku elujõulisust.

FSC brändiga tooteid eelistades kaitsed metsa, liigirikkust ja puhast vett ning seisad selle eest, et meie metsad kestaks ka tulevastele põlvedele.

Mitmekesisuse kaitse (Rainforest Alliance)

Rainforest Alliance on rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnaorganisatsioon, mille eesmärk on kaitsta bioloogilist mitmekesisust ning toetada farmerite, nende perede ja maapiirkonna kogukondade heaolu.

Rainforest Alliance’i alla kuulub ka UTZ sertifikaat, mis on mõeldud kohvi-, kakao- ja teetootjatele, et vähendada nende tootmise keskkonnamõju, edendada säästvat põllumajandust ja tagada töötajate heaolu.

Palmiõli säästlikum tootmine (RSPO)

Säästliku Palmiõli Ümarlaud (Roundtable on Sustainable Palm Oil) on moodustatud 2004. aastal eesmärgiga muuta palmiõli tootmine säästlikumaks kogu tarneahelas, alates kasvatajatest kuni tarbijateni, et läbi selle vähendada palmiõli tootmise negatiivset mõju keskkonnale ja tootmispiirkondades elavatele kogukondadele ning loomadele. RSPO ühendab palmiõlitööstuse sektorid: õlipalmide kasvatajad, tarbekaupade tootjad, edasimüüjad, pangad ja investorid.

Kaitstud geograafiline tähis

Kaitstud geograafilise tähise leiad toodetelt, mille üks tootmisetappidest on toimunud kindlas geograafiliselt kaitstud piirkonnas. Seda tähist võivad kanda ka tooted, millel on seos kindla geograafilise piirkonna või mainega.

Kaitstud päritolunimetus

Kaitstud päritolunimetuse tähise leiad toodetelt, mis pärinevad kindlast riigist või regioonist. Tähise kriteeriumiks on, et nii tooraine kui ka tootmise kõik etapid peavad olema samas riigis või piirkonnas. Sellega tähistatud tooted ja selle omadused sõltuvad otseselt piirkonna inim- ja keskkonnafaktoritest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid