Kommenteerides otsust peatada ajutiselt avalduste vastuvõtt Venemaa kodakondsusest loobumiseks, teatas saatkond, et „paljud meie kaasmaalased on sunnitud võtma Eesti kodakondsuse surve all, mida avaldavad neile ametlikud võimud, luues kunstlikke elulisi probleeme“.

„Kavatsusi neid selle eest karistada meil ei ole ega saa olla, vaatamata tekkinud objektiivsetele raskustele töös,“ teatas saatkond.

„Just Eesti pool on teinud viimase aasta jooksul tõeliselt titaanlikke jõupingutusi Venemaa välisesinduste normaalse funktsioneerimise takistamiseks. Selle perioodi jooksul on nende töötajate arvu võimude nõudmisel kahandatud kokku 35 inimese võrra, see tähendab pea kahe kolmandiku võrra, ning konsulaaresindused Narvas ja Tartus suleti,“ teatas saatkond.

Saatkond väidab, et suur osa lahkunud või lahkuvatest töötajatest tegelesid just konsulaarteenindamisega, mis räägib saatkonna sõnul sellest, et Eesti võimud võtavad meelega Venemaa kodanikelt ligipääsu konsulaarteenustele.

Mõnede konsulaaroperatsioonide ajutine peatamine „omab sunnitud iseloomu ja selle on tinginud Eesti poole vaenulikud sammud, millele järgnevad vastusammud kindlaks määratud korras“.

Jaga
Kommentaarid