„Praegu toimub kindralstaabi juhtimisel sõjaline erioperatsioon Ukrainas. Sellist lahingutegevuse taset ja intensiivsust ei ole tänapäeva Venemaa veel kogenud. Meie riigil ja tema relvajõududel on täna vastas praktiliselt kogu kollektiivne lääs,“ lausus Gerassimov.

Gerassimov ütles, et olukorra stabiliseerimiseks, „uute territooriumide“ kaitseks ja pealetungitegevuseks tuli kindralstaabil käivitada osalise mobilisatsiooni plaanid. Sellist tegevust ei ole olnud alates Suurest Isamaasõjast.

„Tuleb märkida, et mobilisatsioonilise ettevalmistuse süsteem meie riigis osutus mitte täielikult kohandatuks tänapäeva uuteks majanduslikeks tingimusteks. Seetõttu tuli kõike käigu pealt parandada. Aga kindralstaabi ohvitseride sujuva ja professionaalse tegevuse tulemusel koostöös Vene Föderatsiooni subjektide võimuorganitega kutsuti sõjaväeteenistusse 300 000 kodanikku, kes olid reservis,“ ütles Gerassimov.

Gerassimov lisas, et praegu teeb kindralstaabi isikkoosseis kõik, et saavutada „sõjalise erioperatsiooni“ eesmärgid, mis on kindlaks määranud kõrgeim ülemjuhataja, ning et tagada riigi sõjaline julgeolek, lähtudes olemasolevatest ohtudest.

Jaga
Kommentaarid