Vaikimisi saavad registreeritud ja sisselogitud Delfi kasutajad artikleid kommenteerida oma konto ekraaninime alt - erinevalt varasemast on see automaatselt kommentaari autoriväljal kasutajale nähtavalt kuvatud ja samas ka muudetav. Soovides siiski kommenteerida artiklit anonüümselt, saab postitades sealtsamast valida variandi „Postita anonüümselt“.

Registreerimata või sisse logimata kasutajana anonüümselt kommenteerides kuvatakse kasutajale automaatselt ekraaninimena „Anonüümne“, mida on võimalik soovi korral muuta.

„Delfi kommentaariumis peab avalikku diskussiooni suur hulk meie lojaalseid külastajaid, kelle jaoks pole enda tuvastamine probleem. Nüüd saavad nad soovi korral kuvada iga kommentaari juures sama ekraaninime, nii et nende kommentaarid tulevad paremini esile,“ kommenteeris Delfi tootejuht Karin Sarv.

„Samas usume kindlalt, et on tundlikke teemasid ja informatsiooni, mille puhul ka anonüümsuse säilitamine võib osutuda oluliseks - järgides samal ajal loomulikult kommentaariumi reegleid ja andes aru vastutusest oma sõnade eest. Värsked kohendused kommentaariumis on lisanud eelkõige registreeritud kasutajatele paindlikkust ja kasutajamugavust taolisteks erinevateks olukordadeks.“