„Ukraina võidab selle sõja ja see võit peab esmalt saabuma lahinguväljal. See võit peab tooma rahu Ukraina tingimustel, taastama Ukraina territoriaalse terviklikkuse ning võtma loodetavasti igaveseks Venemaalt soovi teisi riike rünnata. Ja see ei ole ainult Ukraina vastutus, see on meie kõigi ühine vastutus,“ ütles president Kaljulaid.

Samas tõi eelmine Eesti vabariigi president välja, et vähemalt sama oluline on paralleelselt juba täna tegeleda sellega, et oleks tagatud, et need, kes panevad ja on pannud toime sõjakuritegusid ja jõhkraid rahvusvahelise õiguse rikkumisi, vastutaks oma tegude eest täielikult. „Ja siin ei ole vahet, kas need kuriteod on toime pandud Ukraina pinnal sõdurisaabastes või Kremli koridorides lakk-kingades,“ toonitas Kersti Kaljulaid.

President Kaljulaid juhib täna Davosi Ukraina majas kahte arutelu:

  • „Tribunalid ja reparatsioonid: õiguse jõustamine“, kus arutlevad tema kõrval Läti president Egils Levits, Ukraina presidendiadministratsiooni juht Andriy Yermak, Endise Jugoslaavia Sõjatribunali liige Geoffrey Nice ja mitmed teised valdkonna tunnustatud eksperdid.

  • „Venemaa vastutavaks tegemine. Teekond reparatsioonideni“, kus arutlevad Ukraina asejustiitsminister Iryna Mudra, Columbia Õiguskooli rahvusvahelise õiguse projekti direktor Patrik W Pearsall jt.

Homme kohtub president Kaljulaid mitmete Ukraina parlamendisaadikutega, osaleb arutelul „Sõja lõpetamine: militaarkonflikt ja infosõda“ ning mitmetel teistel Ukrainaga seotud üritustel.