„Muinsuskaitse roll muutub aina enam piirangutele keskenduva asemel nõuandvaks ja omanikke toetavaks. Marilin Mihkelsonil on kõik eeldused ja kogemused, et teha muinsuskaitseametist kliendikeskne organisatsioon. Tal on pikk töökogemus organisatsioonist, mis on otsustavalt pööranud näo kodanike poole. See on ootus ka muinsuskaitse valdkonna arengule,“ rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

„Muinsuskaitseameti juhtimine on suur vastutus ja pidevalt muutuvas maailmas ka väga põnev väljakutse. Pärandi hoidmine ja säilitamine meie kõigi hüvanguks nüüd ning tulevikus on kohustus, millesse ei saa kergekäeliselt suhtuda ega mööda vaadata. Usun, et parimat kliendikogemust pakub avatud ja lahendustele suunatud motiveeritud inimestega organisatsioon, neile teemadele soovin ka oma fookuse suunata,“ ütles Marilin Mihkelson.

Marilin Mihkelson on maksu- ja tolliameti juriidilist osakonda juhtinud 2013. aastast. Enne seda on ta olnud ameti peajurist ning Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik, samuti on ta töötanud advokaadibüroos LAWIN, Swedbankis, Justiitsministeeriumis ning Tallinna linnakohtus. Ta on olnud kultuuriministeeriumi haldusalasse kuulunud sihtasutuse NO99 nõukogu liige.

Mihkelson on õppinud Tartu ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuris, tal on kõrgharidus õigusteaduses ning ta on läbinud avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton V.

Muinsuskaitseamet on kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis viib ellu riigi kultuuripärandipoliitikat, hoolitsedes Eesti pärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest. Peadirektor juhib ameti tööd ja vastutab selle strateegilise juhtimise, osapoolte kaasamise ning majandustegevuse eest. Juhi ametiaeg muinsuskaitseametis kestab viis aastat.

Ameti uue juhi leidmiseks korraldas avaliku konkursi riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus.