Politsei- ja piirivalveameti Soome kontaktametniku Janek Pedaski sõnul on Soomes viimaste kuude jooksul sagenenud vargused ehitusobjektidel. Soome politseilt laekunud info järgi võidakse varastatud tööriistu riigist välja viia.

„Kogutud info põhjal oli alust kontrollida eile kl 15.30 ajal laevaga Eestisse saabunud kaht sõidukit. Kahe sõidukiga liikus kokku viis Rumeenia kodanikku, kes olid üksteisele tuttavad. Ühest sõidukist tuli välja sadu tööriistu, mille kohta on teada, et need on Soomes varastatud,“ ütles Pedask.

Politsei pidas varem eri Euroopa riikides varavastaseid süütegusid toime pannud mehed kinni. Meeste ja tööriistadega tegeletakse edasi kahe riigi koostöös.

„Teeme meie põhjanaabritega tihedat koostööd nii siin- kui ka sealpool Soome lahte ja eilne juhtum on suurepärane näide toimivast rahvusvahelisest koostööst,“ lausus politseikapten Pedask.

„Kuritegevus ei tunne tänapäeval piire ja riikidevaheline koostöö on oluline, et võtta kurjategijatelt ära karistamatuse tunne. Meil on tihe infovahetus riikidega üle maailma ja eriti sage suhtlus lähinaabritega. Eesti külje all kuritegusid toime pannud inimestel ei maksa arvata, et neil on siit varastatud kraamiga mugav läbipääs. Meie tagahoovis pätti teha ei maksa.“