„Täna Ukrainas käiv sõda näitab selgelt, kui olulised on kaudtulerelvad. Oleme Ukrainast saadud õppetundide valguses teinud kiired otsused varustada mõlemad jalaväebrigaadid täiendavate liikursuutükkidega K9 Kõu ja viia Eesti kaudtulevõime täiesti uuele tasemele,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Esimesed liikursuurtükid K9 Kõu saabusid Eestisse 2020. aastal.

„Varasemalt olime sõlminud lepingu 24 liikursuurtüki hankimiseks Eestile, kuid nüüdsest hangime täiendavad 12 liikursuurtükki, mille viimane tarne peaks kohale jõudma 2026. aastal. Teeme tööd selle nimel, et tarned toimuksid varem, ehk saaksime liikursuurtükid juba enne 2026. aastat kätte,“ ütles Karmo Saar, RKIK õhu-, vee- ja lahingusõidukite kategooriajuht.

Liikursuurtüki K9 põhjalik väljaõpe Eesti kaitseväe esindajatele algas 2020. aasta septembris Lõuna-Koreas, kus toimus relva kasutaja tasemekursus. Nüüdseks on kaitseväel koos instruktorite baas, kelle käe all on välja koolitatud esimesed reservväelased. Liikursuurtükid on suure läbimisvõimega, roomikutel, hea soomuskaitsega ja suure tulejõuga. Relvasüsteemide eluiga on 45 aastat, mis tähendab, et Eesti suurtükiväelased saavad neid relvasüsteeme kasutada veel vähemal 30 aastat.

2021. aastal sõlmis RKIK raamlepingu ettevõttega Go Craft 24 liikursuurtüki modifitseerimiseks ning eestindamiseks, mis on osa loomulikust protsessist masinate integreerimisel Eesti kaitseväe süsteemidega. Tehtavad tööd hõlmavad liikursuurtükkide side- ja juhtimissüsteemide paigaldamist, värvimistöid, tulekustutussüsteemi vahetust, elektrisüsteemi kohandamist ja muude lisatarvikute paigaldamist.

Tänaseks on Go Craftis koos kaitseväe ja K9 tootja Hanwha Defence’ga välja arendatud kaks liikursuurtüki prototüüpi, mis on edukalt läbinud testperioodi kaitseväes. Möödunud aastal avas Go Craft ka Eesti esimese eraomandis oleva sõjarelvade remondi- ja tootmishalli, mis vastab kõikidele relvaseadusest tulenevatele nõuetele, ning kus on alustatud soomustransportööride CV90 ning liikursuurtükkide K9 ümberehitus.

Lisaks Eestile hangivad täiendavaid liikursuurtükke ka Norra, Soome ja Poola.