Delfile teadaolevalt saadab Danilson-Järg õpetajatele e-kirju ja on mõne neist lisanud Facebookis oma sõbrakski. E-kirjad on ühe ülesehitusega, erineb vaid adressaat. Minister selgitab kirja hakul, et õpetaja meiliaadressi leidis ta kooli kodulehelt.

„Koostöös haridusminister Tõnis Lukase ja teiste asjatundjatega tegelesime Isamaa erakonnas just hiljaaegu hariduse valdkonna uute sihtide seadmisega. Otsustasime, et tulevaste koalitsioonide moodustamisel on Isamaa eesmärgiks tõsta õpetajate töötasu alammäär 125 protsendini Eesti keskmisest palgast. Prognooside kohaselt tõuseks õpetajate keskmine palk 2024. aastaks seega enam kui 3000 eurole kuus,“ selgitab ta läkituses.