„Armeenia kaitseminister informeeris KJLO ühendstaapi, et me peame praeguses olukorras ebaotstarbekaks KJLO õppuste läbiviimist Armeenia territooriumil. Vähemalt sel aastal selliseid õppusi Armeenias ei toimu,“ ütles Pašinjan pressikonverentsil, vahendab Interfax.

Venemaa kaitseministeerium teatas 1. jaanuaril, et Vene maaväe üksused osalevad tänavu KJLO rahuvalvekontingendi õppustel Murdumatu Vendlus 2023 Armeenias.

Pašinjan keeldus novembris allkirjastamast KJLO tippkohtumise lõppdeklaratsiooni, põhjendades seda sellega, et selles puudus poliitiline hinnang Aserbaidžaani tegevusele. KJLO ei andnud Armeeniale julgeolekugarantiisid konfliktis Aserbaidžaaniga.

Detsembri keskel teravnes konflikt uuesti, kui blokeeriti Latšini koridor, mis ühendab Mägi-Karabahhi Armeeniaga. Aserbaidžaani väitel olid blokeerijad keskkonnakaitsjad, kes on vastu „loodusressursside ebaseaduslikule kasutamisele Armeenia võimude poolt Mägi-Karabahhis“. Jerevani väitel jäi aga Mägi-Karabahh toiduainete ja muu eluliselt tähtsa kaubata ning oli humanitaarkriisi lävel.

Pašinjan süüdistas Vene rahuvalvajaid oma kohustuste täitmata jätmises.

Pašinjan teatas, et ei välista edaspidi ÜRO julgeolekunõukogu poole pöördumist rahvusvaheliste rahuvalvajate saatmiseks Mägi-Karabahhi, kui Venemaa viieaastane rahuvalvemandaat lõpeb.

„Me oleme öelnud, et kui Venemaa ei suuda Mägi-Karabahhi elanikkonna julgeoleku tagamise funktsiooni täita, siis võib-olla pöörduda ÜRO julgeolekunõukogu poole, et saadetaks täiendav paljurahvuseline rahuvalvegrupeering,“ ütles Pašinjan.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid