Harju maakohus lükkas 20. detsembril kaitsjate taotlusel edasi omastamises ja kelmuses süüdistatavana kohtu all oleva endise haridus- ja teadusministri Mailis Repsi (Keskerakond) istungid, mis pidid aset leidma 20. ja 22. detsembril – põhjuseks töövõimetusleht, mis oli Repsile väljastatud kuni detsembri lõpuni.

Tänane kohtuistung algas kell 10 ning oli algselt planeeritud kestma kuni kella 17-ni. Süüalust ennast aga kohtusse ei ilmunud. Repsi kaitsja Paul Keres taotles istungi kinniseks kuulutamist, kuna arutlusele pidavat tulema delikaatseid isikuandmeid kajastav aspekt. Tema taotlus rahuldati.

Umbkaudu veerand tundi hiljem kutsuti süüdistajate poolelt ajakirjanikud tagasi saali. Tol hetkel käis tuline arutelu põhjuse ümber, miks Mailis Reps täna kohtusse ei ilmunud: prokurör väitis, et tema füüsiliselt kohale toimetamine on raskendatud ning väljendas küsitavust tervislike põhjuste suhtes, mis ei võimaldanud Repsil ka näiteks videosilla teel istungist osa võtta; kohtualuse kaitsja Keres rõhus aga Repsi tervislikele põhjustele ning viitas, et videosilla vahendusel osalemine poleks vähem tervist kahjustav kui süüaluse kohtusse ilmumine – seda stressist tulenevate võimalike raskendatud olude tõttu.

Mailis Repsi süüasja arutamine lükkub edasi 23. märtsi peale. Seda kaude viidatud eeldusel, et Reps on selleks ajaks sünnitanud. „Kohtumajas peaks olema ema ja lapse ruum, kus saab vastsündinutega tegeleda. Seal on mähkimislaud ja võimalus toitmiseks,“ märkis kohtunik daatumit puudutava arutelu kontekstis.

Süüdistus omastamises ja kelmuses

Prokuratuur süüdistab Mailis Repsi omastamises ja kelmuses. Omastamise pani Reps väidetavalt toime, kui andis ministeeriumi töötajatele korraldusi täita enda lastega seotud ülesandeid. Peale selle süüdistatakse Repsi ebaseaduslikus ministeeriumi kütusekaardi kasutamises ja ministeeriumi ruumides enda sünnipäeva pidamisega seotud kulutuste katmises.

Süüdistus on esitatud ka kelmuse toimepanemises, mille tulemusel soetas ministeerium Repsile koju soovitud kohvimasina, tasus tema lapse lennukulud, maksis vabaajaüritusega seotud transpordi ja majutuse ning restoranis Mon Repos tähistatud Repsi juubelisünnipäeva eest.

Kui prokuratuuri süüdistuse kohaselt kattis Mailis Reps ministeeriumi varast isiklikke kulutusi u 7500 euro eest, siis ministeerium on esitanud endisele ministrile ligi 120 000 euro suuruse tsiviilhagi. Üle poole sellest moodustab 44 kuu jooksul ministeeriumi kulul saadud lapsehoiuteenus, kolmandik summast on Mercedese mikrobussi liisingu kulu ja ülejäänud summa on poolteist aastat enese kodus hoitud kohvimasina ja sünnipäevapidustustele läinud kulude eest.