President Alar Karis kuulutas täna välja perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse, mille riigikogu võttis 28. detsembril 2022 muudetud kujul uuesti vastu. Nädal varem saatis riigipea seaduse parlamendile uuesti arutamiseks, kuna selle üks säte oli vastuolus põhiseadusega.

Nüüd seadust välja kuulutades tegi president Karis järgneva avalduse:

„Kuulutan seaduse välja, sest riigikogu kõrvaldas sätte, mis tekitas vastuolu põhiseadusega.

Ent meenutan, et Eesti vabariik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Praegu rõhutan eriliselt sõna õiglus.

Mina, kes ma olen koos abikaasaga üles kasvatanud kolm last, näen ebaõiglust ühe ja kahe lapsega perede nii erinevas toetamises, nagu see on sätestatud kehtima hakkavas perehüvitiste seaduses. Ebaõigluse tunnet kogevad ka paljud lapsevanemad, kes peavad Eesti põhiseaduses märgitud erilist hoolt paljulapseliste perede üle vajalikuks, kuid ei mõista, miks ei saa sarnasemalt kohelda peresid, kus kasvab vähem lapsi.

Just poliitiliste valikute põhjendamine aitaks sellistel juhtudel vähendada ebaõigluse tunnet, mida paljud ebavõrdse kohtlemise puhul paratamatult tajuvad ka siis, kui ebavõrdsus on kooskõlas põhiseadusega.

Andsin riigikogule võimaluse kaaluda veel kord seadust tervikuna ning põhjendada, miks peab erinevaid peresid kohtlema sedavõrd erinevalt. Seetõttu esitasingi mullu 22. detsembril perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadust mitte välja kuulutades parlamendile küsimuse, et millega on põhjendatud otsus jätta hindade tõusu riski vastu kaitseta kõik pered, kus on vähem kui kolm last, hoolimata sellest, milline on nende majanduslik olukord, sest seadusest, selle seletuskirjast ja arutelust riigikogus ei selgu, miks peab riigi eriline hool paljulapseliste perede ees hõlmama lisaks toetuse summale ka niisugust ebavõrdsust.

Riigikogu jäi 28. detsembri hääletusel enda langetatud poliitilise valiku juurde.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid