„Kahjuks kasvas raudbetoonkonstruktsioonide rusude koristamise käigus meie hukkunud seltsimeeste arv 89-ni,“ teatas Doni-äärses Rostovis „sõjalise erioperatsiooni“ staabis Venemaa relvajõudude sõjalis-poliitilise peavalitsuse ülema esimene asetäitja, kindralleitnant Sergei Sevrjukov, vahendab Interfax.

„Hukkunute hulgas on polgu komandöri asetäitja, alampolkovnik Batšurin. Kõigile kannatanutele ja hukkunud sõjaväelaste perekondadele antakse vajalikku abi ja toetust,“ lisas Sevrjukov.

Jaga
Kommentaarid