Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et ühinemine aitab kaasa Eesti merejulgeoleku tugevdamisele. „Me teame, kui on vaja näiteks reostust tõrjuda, piiri valvata või teha muid toiminguid, miiniveeskamiseni või miinitõrjumiseni välja. Meil on üks laevastik ja see on operatiivsem ning oleme efektiivsemad,“ sõnas ta.

Pevkur märkis, et laevastike ühinemist oodati kaua. „Loomulikult võtab kahe organisatsiooni n-ö kokkusulatamine veel aega, aga usun, et nii tänane merevägi kui ka siis juba üle tulnud PPA teenistujad saavad selle ühise keele päris kiiresti leitud,“ ütles ta.

Antud otsus suurendab koostööd ka liitlastega. „Tuleb arvestada, et Soome ja Rootsi liitumisega (NATO-sse – toim) saab Läänemerest tegelikult NATO sisemeri ja loomulikult on meie ülesanne oma liitlastega häid kontakte hoida, meie merepildi jagamine soomlastega juba täna osalt toimub,“ ütles Pevkur ja lisas, et samuti oodatakse Läänemere juhtimisstruktuuri paika saamist.

Mereväe ülem kommodoor Jüri Saska ütles, et merevägi sai ühinemisega kaasa merereostustõrje vastutuse. „Samuti paigutati ühele pinnale merevalvekeskus ja mereväeoperatsioonide keskus, mis lihtsustab oluliselt arusaamist nii merepääste kui ka merereostustõrje ning piirivalve ülesannete täitmisega,“ sõnas ta.

Saska sõnul jääb merevägi toetama politseid korrakaitse ülesannete täitmisega merel ning julgeoleku olukord läheb paremaks. „Meil on rohkem ressurssi, mida kasutada ja suunata, ning väga lühikese käsuahelaga,“ ütles ta.

PPA jätkab merereostuse avastamist merealal ja piiriveekogudel lennuvahenditega ning avastamist ja merereostuse likvideerimise korraldamist piiriveekogudel. Ka merepääste jääb siseministeeriumi vastutusalasse, kuid vajadusel on võimalik kaasata mereväe laevu sündmuste lahendamisse.

Kaitseväe ülesandeks on valvata ja kaitsta Eesti merepiiri, piirkontroll jääb endiselt PPA ülesandeks. Mereolukorrateadlikkuse eest hakkab vastutama kaitsevägi, seni oli vastutus jagatud. Liitmisega muutub ka laevastike käsuahel, edaspidi on kõiki tegevusi võimalik planeerida ja ülesandeid anda ühtselt. Laevade opereerimisega seotud ametikohad liiguvad mereväe koosseisu. Samuti võtab merevägi üle ja asub opereerima ka kõiki mereseire radareid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid