Keskkonnaameti Järvamaa järelevalvebüroo juht Janely Berg sõnas, et ametile andis juhtunust teada Järva-Jaani kalastusklubi, kelle liikmed hukkunud kalu esimesena märkasid. „Käisime kohapeal olukorraga tutvumas, vaatasime üle karjääriga seotud load ja andmed ning andsime kalastusklubile juhtnööre, kuidas soovi korral veel elusaid kalu oleks võimalik aidata. Selgitasime võimalusi, kuid keskkonna seisukohast pole sekkumine Karinu suurjärves hädavajalik,“ sõnas ta.

„Kalade hukkumine Karinu suurjärves tuleneb erakordselt madalast põhjavee tasemest. Veel elujõuliste isendite aitamiseks oleks ainus võimalus kalad välja püüda ja ümber asustada. Juba hukkunud kalad võib soovi korral veekogust koristada, kui seda ei tehta, saavad surnud kalad osaks looduse aineringest,“ lisas ta.

Karinu järv on üsna madal tehisveekogu, mis toitub põhjaveest ning lähedal asuvast karjäärist välja pumbatud veest. Möödunud sademetevaene suvi on põhjavee taset alandanud pea kõikjal Eestis, nii ka Järvamaal. „Karinu suurjärve ümbruses näitavad karjääri seireandmed põhjaveetaseme väga olulist langust, kohati isegi mitme meetri võrra. See ei ole põhjustatud karjääri tegevusest, vaid vähesest sademete hulgast. Madala põhjaveetaseme tõttu ei olegi karjääris vett, mida välja pumbata, ning selle tulemusel on vähem vett ka Karinu suurjärves,“ märkis Berg. „Järve asustatud kalad on niigi vähese veehulga ning seda katnud paksu lumekihi tõttu jäänud hapnikupuudusesse. Kahjuks paljud neist kas hukkuvad selle tagajärjel või on juba hukkunud, muutudes toiduks lindudele ja loomadele.“

Reostusest või keskkonnarikkumisest saab teada anda telefonil 1247.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid