Kohus määras ehituskeeluvööndisse rajatud puhkekompleksi teisaldamise asendustäitmise juhtumiga tutvumiseks esialgse õiguskaitse, mis kehtis kuni 28. detsembrini. Nüüd on õiguskaitse riigimaal asuva peegelmaja osas lõppenud,“ täpsustas ta täna Delfile.

Vakra lisas, et teisaldamine on kohtu hinnangul õiguspärane ja protsess jätkub sealt, kus detsembri keskpaigas seisma jäi. „Peame loomulikult kinni mõistliku etteteatamisaja nõudest, seega saame asendustäitmise korraldada jaanuari jooksul.“

Asendustäitmine on viimane variant. „Meie eesmärk on see, et ehitised ja nendega kaasnev risk ja kalda elupaiga killustatus ehituskeeluvööndist ära viidaks. Oleks igati tervitatav, kui omanik ise juba kahe aasta taguse ettekirjutuse lõpuks täidaks. Aga kui seda ei juhtu, korraldame asendustäitmise,“ märkis Vakra.

Ta selgitas, et ettekirjutus teisaldamiseks tehti esmalt 2021. aasta veebruaris. Pärast seda on keskkonnaamet teinud veel kuus hoiatust ning määranud neljal korral ettekirjutuse täitmata jätmise tõttu sunniraha (sunnirahad 8000 + 9000 + 10 000 +11 000 eurot). „Ühel korral on ettekirjutuse täitmise tähtaega omanike palvel edasi lükatud, sest pinnas kompleksi ümber oli liigniiske. Korduvatele hoiatustele, sunnirahadele, kontrollkäikudele ja suulistele selgitustele vaatamata ei ole omanikud hooneid ehituskeeluvööndist (ega riigile kuuluvalt maalt) teisaldanud.“

Vakra pahandas, et kogu selle aja on kompleksi omanikud jätkanud tulu teenimist nende hoonete väljaüürimisega, rikkudes sellega ausat konkurentsikeskkonda. „Seega ei ole leebemad meetmed olnud tõhusad, et kaitsta jõe ehituskeeluvööndit,“ sõnas ta. „Reeglid on täitmiseks kõigile.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid