„Rohereformi ministri ülesanne on koordineerida, et iga ministeerium ning nende haldusalas toimetavad asutused järgiksid kliimakriisi ajastul riiklikke strateegiaid (Eesti 2035, Fit for 55 jt) ja arvudes mõõdetavaid eesmärke,“ märkis Reformierakonna valimisprogrammi töörühma juht Mart Võrklaev.

Reformierakonna juhatus kiitis heaks erakonna valimisprogrammi põhimõtted energeetika- ja keskkonnapoliitikas, mille hulka kuuluvad uute taastuvenergeetika ja puhaste tootmisvõimsuste arendamine ning Kliimaseaduse koostamine ja rohereformi läbiviimine.

Erakonna energeetikaprogrammi koostamist vedanud Timo Suslov märkis, et meretuuleparkide kiire arendamine võimaldab pakkuda soodsama hinnaga elektrit. „Eesti rannikumere tuuleenergia tootmise potentsiaal on 7 GW, mis võimaldab toota 4 korda rohkem elektrit kui on Eesti tänane tarbimine. Ühtlasi tähendab meretuuleparkide arendamine võimalust uue ekspordivõimekusega tööstuse rajamiseks,“ sõnas Suslov.

Reformierakond plaanib seada taastuvenergeetika projektid ülekaaluka avaliku huvi objektiks. „Seda selleks, et Eestile oluliste projektide menetlused saaks asukohavalikust kuni ehitusega alustamiseks vajalike lubade hankimiseni tehtud maksimaalselt kahe aasta jooksul. Samuti tuleb koostada riiklikult tähtsate energiaprojektide nimekiri ja moodustada nende kiirendatud korras elluviimiseks nn roheline koridor,“ lausus Suslov.