„Loodetavasti on sellega võimalik alustada juba 28. detsembri erakorralisel Riigikogu istungil,“ ütles fraktsioonijuht Mart Võrklaev. Ta lisas, et kuna seadus hakkab kehtima uuest aastast, on muudatustega kiire. „Seetõttu ei toetanud fraktsioon ajakirjanduses kõlanud mõtteid avada veel mõni teine seaduse säte aruteluks.“

Võrklaev lükkas ühemõtteliselt tagasi Isamaa väited nagu oleks põhiseadusega vastuolus lause olnud Reformierakonna ettepanek. „Reformierakonna ettepanek oli tuua seadusesse säte, mis selgitab peretoetuste arvestamist elatise maksmise korras. Valdkonna spetsialistidega esitasime korrektse sõnastuse koos selgitustega. Teine, Põhiseadusega vastuolus lause, lisasti seadusesse viimasel hetkel, Isamaa ministri poolt juhitava justiitsministeeriumi survel. Mis asjaoludel ning miks segadust juurde loodi tuleb küsida ministrilt,“ ütles Võrklaev.

Võrklaev lisas, et fraktsioon nõustub presidendiga, et praegusel kujul suurendab seadus perede ebavõrdset kohtlemist. „Oleme algusest peale välja öelnud, et meie arvates on see probleem, aga näeme, et Riigikogus on sel seisukohal vähe toetust. Meenutan, et kevadel oli samasisulise seaduse ära tegemiseks sündimas EKREIKE teine valitsus. Eesti huvides ei ole kindlasti praegusel hetkel poliitiline ebastabiilsus,“ nentis Võrklaev.