Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul tõusevad hooldekodude kohatasud igal aastal ning paraku ei jää need puutumata ka praegusest elu kallinemisest. „Nii nagu on riik toetanud kodutarbijat, pakume talvisel kütteperioodil leevendust ka üld- ja erihooldekodude klientidele ja nende lähedastele hinnatõusuga hakkamasaamiseks,“ sõnas Riisalo.

„Juulist jõustub ka hooldereform, mis aitab kõigil hinnatud hooldusvajadusega klientidel endale keskmise pensioni eest hooldekodu kohta lubada. Niisamuti saavad kohalike omavalitsuste poolt toetatud ka väiksema pensioni, kuid lisaabivajadusega inimesed,“ ütles minister.

Sotsiaalministeeriumis välja töötatud toetuse suurus on 60 eurot, mis on ca pool energiakallinemise kulust inimese kohta kuus. Toetust makstakse hooldekodudele perioodi oktoober 2022 kuni märts 2023 eest.

Riigikogu võttis 7. detsembril vastu 2023. aasta riigieelarve, millega nähakse ette toetusmeetmeks 3,1 miljonit eurot.

Lisaks on plaanis toetada ka majutusega erihoolekandeteenuste (kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihoolekandeteenuse) pakkujaid kõrgete energiakuludega kaasnevate lisakulude katmisel perioodil 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2023. Sotsiaalkindlustusameti andmete järgi on mõjutatud sihtrühma suurus 3111 inimest, kes vajavad ööpäevaringset erihoolekandeteenust või kogukonnas elamise teenust. Uuest aastast käivituva toetusmeetme tarvis on SKA eelarvesse planeeritud 1 119 960 eurot.