Euroopa Parlamendi liikmed mõistavad resolutsiooni järgi need teod, mis viisid miljonite ukrainlaste surmani, tugevalt hukka ning kutsuvad kõiki riike ja organisatsioone, mis seda veel teinud ei ole, eeskuju järgima ja need genotsiidiks tunnistama.

Parlament teatas, et Nõukogude Liidu totalitaarse režiimi puhtaks pesemine ja ülistamine ning Nõukogude diktaatori Jossif Stalini isikukultuse taaselustamine on viinud Venemaa tänaseks terrorismi riiklikuks toetajaks. Euroopa Parlamendi liikmed mõistsid hukka ka Venemaa kohutavad kuriteod, mida taas Ukraina rahva vastu toime pannakse, nagu seda on tsiviilotstarbelise energiainfrastruktuuri sihilik hävitamine talvisel ajal.

Tuues esile seoseid nõukogude ajaga, süüdistab resolutsioon Venemaa praegust režiimi Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumises, püüdes likvideerida Ukraina rahvusriigina ning selle rahva identiteedi ja kultuuri hävitamises. Venemaad süüdistatakse lisaks Ukraina viljaladude hävitamises ja rüüstamises ning Ukraina viljaekspordi jätkuvas raskendamises.

Euroopa Parlament tahab lisaks, et Euroopa Liit ja kolmandad riigid suurendaksid teadlikkust holodomori sündmuste ja teiste Nõukogude Liidu totalitaarse režiimi kuritegude kohta. Mõistes Venemaa praeguse režiimi hukka ajaloolise mälu manipuleerimise eest enda ellujäämise eesmärgil, kutsub parlament Vene Föderatsiooni kui Nõukogude Liidu peamist õigusjärglast nende kuritegude eest vabandama.

Resolutsiooni poolt hääletas 507 Euroopa Parlamendi liiget, vastu oli 12 ja erapooletuks jäi 17.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid