Kuigi hoone pidi minema täna likvideerimisele, lükkusid lammutustööd edasi, sest puhkemaja pidav ettevõte taotles kohtult esialgset õiguskaitset. Kohus määraski ajutise esialgse õiguskaitse. Nüüd on töödes seisak kuni 28. detsembrini.

Ligi kahe aasta jooksul ei ole Pärnumaal Saarde vallas Kanakülla jõe kaldale ehituskeeluvööndisse ebaseaduslikult rajatud puhkekompleksi omanik seadusrikkumist lõpetanud. Viimase sammuna pöörab keskkonnaamet hoonete likvideerimiseks tehtud ettekirjutuse sundtäitmisele.

Sundtäitmine tähendab seda, et ebaseadusliku ehitise likvideerimiseks vajalikud tööd tellib keskkonnaamet. Hoonete teisaldamiseks või lammutamiseks tehtud kulud nõutakse hiljem sisse hoonete omanikult.

Puhkemaja on peegelmaja.

Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul ohustab vahetult jõe kaldale rajatud kompleks keskkonda. „Halliste jõe kaldale rajatud kompleks asub täielikult kalda kaitseks seatud ehituskeeluvööndis. See ala on lamminiit, mis tähendab regulaarset üleujutust ja ühtlasi seda, et kalda kaitseks seatud piiranguala vähendamine lammialal ei ole isegi mõeldav,“ selgitas keskkonnaameti peadirektor. „Oleme olnud omaniku suhtes enam kui kannatlikud, kuid seadusrikkumine looduse arvelt tuleb ühel hetkel otsustavalt lõpetada,“ ütles Vakra.

„Ehituskeeluvöönd on määratud õrna tasakaaluga jõe ja selle üleujutatava kalda ökosüsteemide kaitseks. Pärnu- ja Viljandimaa piirile rajatud puhkekompleks lõhub aga jõe kalda sidusad looduskooslused, ohustab jõge reostusega ning kaldaid erosiooniga. Seda kõike oleme omanikule korduvalt selgitanud ning nõudnud majade teisaldamist või likvideerimist. Esmaspäeval näitas järjekordne kontrollkäik, et seadusrikkumine jätkub. See ei jäta ametile muud valikut, kui korraldada järgmisel nädalal hoonete likvideerimine sundtäitmise korras,“ ütles keskkonnaameti peadirektor.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid