Tormi Birgit kõrgpunkt on möödanik, ent laastamistöö jälgi on näha üle Eesti. Teravaimalt sai pihta just Saaremaa. Paljastus ka Elektrilevi auklik valmidus säärases olukorras reageerida. Kella 11 seisuga on saarel elektrita üle 2800 majapidamise.

Tuisk sõnas, et korraga töötab praegu 29 rikkebrigaadi, ent olukord on keeruline. Elektrilevi poolt öeldi valla esindajatele, et sihiks on, et õhtuks on jäänud veel 1000 majapidamist, kus vaja elekter taastada. Seega on tõenäoliselt veel homme ja ülehommegi osad majapidamised elektrita. Tuisk märkis, et edasisi plaane arutatakse veel täna mitmel kriisikoosolekul.

Brigaadide abistamiseks on kaasatud harvestere ja ülevaate saamiseks kahjudest lennutatakse droone.

Tuisk viitas korduvalt, et viimaks on Elektrilevi asjad toimima saanud. „Kui pühapäeva hommikul oleks neil olnud sama tempo mis täna, ei räägiks ma hetkel teiega,“ viitas vallavanem ajakirjanikule, et siis oleks probleem juba lahendatud.

Kas on plaanis hiljem esitada Elektrilevile ka mingid kahjutasunõuded? „Nõudeid ei hakka tegema,“ märkis Tuisk, aga kinnitas, et tormi järel istutakse koos Elektrilevi ja päästeameti inimestega maha, et arutada, kuidas välistada edaspidi taoline kaos. Peamise kitsaskohana tõi ta välja koostöö puudumise. Vald pakkus kohe kõikvõimalikku abi – tehnika, töölised –, ent vallavanema sõnutsi ei toetanud Elektrilevi protseduuride ühildamist. „Eesmärgiks on, et edaspidi ei raisataks kahte päeva. Elektrilevi on saanud kõva kooliraha, aga Saaremaa inimeste arvelt...“