Nõukogu võttis sellekohase ettepaneku eile kirjaliku menetluse teel vastu ning järgmisel nädalal esitatakse ettepanek Euroopa Parlamendile vastuvõtmiseks.

Paketiga nähakse ette, et Ukrainale järgmisel aastal laenatav kogusumma on 18 miljardit eurot ja laenude tagasimaksmine algab kümne aasta pärast. Liikmesriigid katavad suurema osa intressikuludest sihtotstarbelise välistulu abil. Laenutagatised antakse kas ELi eelarvest või liikmesriikide poolt.

Eesmärk on pakkuda lühiajalist rahalist abi, et rahastada Ukraina esmavajadusi ja elutähtsa taristu taastamist ning anda esialgset toetust jätkusuutlikuks sõjajärgseks ülesehitamiseks, toetamaks Ukrainat Euroopaga integreerumisel.

Osa õigusaktide paketist oli 6. detsembril toimunud majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungil juba vastu võetud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid