Varasemalt on Lõuna-Koreast Eestisse tarnitud 12 liikursuurtükki parandanud oluliselt Eesti kaitseväe kaudtulevõimekust. Esimesed liikursuurtükid K9 Kõu saabusid Eestisse 2020. aastal.

„Riigikaitse arengukava järgi tarnitakse nelja aasta jooksul Lõuna-Koreast Eestisse 24 liikursuurtükki kogumaksumusega 81,5 miljonit eurot, kus maksumus sisaldab ka väljaõpet instruktoritele ja hoolduspersonalile, eritööriistu ja varuosi. Lisaks on otsustatud järgmistel aastatel osta veel täiendavad 12 liikursuurtükki, muutes kaitseväe löögirusika veel võimsamaks“ ütles RKIK õhu-, vee- ja lahingusõidukite kategooriajuht Karmo Saar.

„Saabuvad relvasüsteemid on oluline lisa juba olemasolevale järelveetavatele- ja liikursuurtükkide relvasüsteemidele ning oluline panus meie lahinguvõimesse,“ ütles 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Allan Raidma.

Väljaõpe Lõuna-Koreas

Liikursuurtüki K9 põhjalik väljaõpe Eesti kaitseväe esindajatele algas 2020. aasta septembris Lõuna-Koreas, kus toimus relva kasutaja tasemekursus. Nüüdseks on kaitseväel koos instruktorite baas, kelle käe all on välja koolitatud esimesed reservväelased. Liikursuurtükid on suure läbimisvõimega, roomikutel, hea soomuskaitsega ja suure tulejõuga. Relvasüsteemide eluiga on 45 aastat, mis tähendab, et Eesti suurtükiväelased saavad neid relvasüsteeme kasutada veel vähemal 30 aastat.

„Oleme saanud väljaõppe Lõuna-Koreas, oleme välja õpetanud lisategevväelasi ja käivitanud eelmise aasta septembrist K9 erialaõppe. Täna võin väita, et see üksus, kes meil on reservis – ja sel aastal läbinud ka õppekogunemise – nende teadmised ja oskused tunduvad olevat väga head,“ lisas kolonelleitnant Raidma.

Möödunud aastal sõlmis RKIK raamlepingu ettevõttega Go Craft 24 liikursuurtüki modifitseerimiseks ning eestindamiseks, mis on osa loomulikust protsessist masinate integreerimisel Eesti kaitseväe süsteemidega. Tehtavad tööd hõlmavad liikursuurtükkide side- ja juhtimissüsteemide paigaldamist, värvimistöid, tulekustutussüsteemi vahetust, elektrisüsteemi kohandamist ja muude lisatarvikute paigaldamist.

Tänaseks on Go Craftis koos kaitseväe ja K9 tootja Hanwha Defence’ga välja arendatud kaks liikursuurtüki prototüüpi, mis on edukalt läbinud testperioodi kaitseväes. „Meil on hea meel tõdeda, et hiljuti avas Go Craft ka Eesti esimese eraomandis oleva sõjarelvade remondi- ja tootmishalli, mis vastab kõikidele relvaseadusest tulenevatele nõuetele, ning kus on võimalik koheselt alustada soomustransportööride CV90 ning liikursuurtükkide K9 ümberehitust,“ lisas Karmo Saar.

Viimased Go Crafti poolt modifitseeritud ja eestindatud liikursuurtükid antakse kaitseväele üle 2024. aastal. Lisaks Eestile hangivad täiendavaid liikursuurtükke ka Norra, Soome ja Poola.