Tirs märkis, et praeguses keerulises geopoliitilises olukorras on Kesk-Aasia piirkonna tähtsus kasvamas. „Türkmenistanis asuvad maailma suuruselt neljandad maagaasivarud, mis pakuvad energiajulgeoleku tagamiseks Euroopale üha suuremat huvi,“ ütles Tirs volikirjade üleandmisele järgnenud vestluses Mämmedovaga. „Türkmenistani strateegiline asukoht Kaspia transpordikoridoris ja riigi huvi digitaliseerimise vastu on pärast koroonapandeemiat suunanud üha rohkemate riikide, sealhulgas Eesti ettevõtete pilgud sellele riigile,“ lisas ta ja rõhutas, et Euroopa Liit jälgib tähelepanelikult ka inimõiguste arengut riigis.

Suursaadik Toomas Tirs on lõpetanud Tartu ülikooli ja Wisconsini Eau Claire’i ülikooli ärijuhtimise erialal, välisministeeriumisse suundus ta 2007. aastal. Ta on töötanud poliitikaosakonnas ning välismajanduse ja arengukoostöö osakonnas, samuti Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures. Suursaadik Tirs töötas 2015. aastal rahvusliku eksperdina Läti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sekretariaadis Riias ning aastatel 2016–2018 riigikantseleis Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise logistikajuhina. Toomas Tirs oli aastatel 2018–2021 suursaadik Belgias ja Luksemburgis.

Suursaadik Tirsil on kaasakrediteeringud Kasahstanis, Kõrgõzstanis, Usbekistanis, Tadžikistanis ja Türkmenistanis.