„Hobihariduse omandamine maksumaksja kulul peab lõppema,“ seisab reklaamis, mis on nüüdseks maha võetud.

Paljud tõlgendasid liidu sõnumit kui üleskutset lõpetada huvihariduse rahastamine. „Mõistagi tähendab huvihariduses osalemine lastele ja noortele ka enda hobidega süvendatult tegelemist,“ ütles haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonivaldkonna konsultant Anni Eerik. Ta lisas: „Küll aga ei ole Eestis kasutusel mõistet „hobiharidus“ ning antud juhul on tegemist ebaõnnestunud ning eksitava otsetõlkega ingliskeelsest sõnast.“