„Tunneme uhkust sõdurite, ohvitseride, vabatahtlike, maakaitseväelaste üle, kes praegu sõdivad, osalevad sõjalises erioperatsioonis, täidavad auga lahingülesandeid, kaitstes meie kaaskodanike elu ja väärikust, kaitstes meie ühist õigust määrata iseseisvalt oma saatust,“ lausus Putin, vahendab Interfax.

Venemaa kangelasteks said Venemaa rahvuskaardi vägede idaringkonna staabiülema asetäitja ja operatiivvalitsuse ülem Sergei Belozerov, lõuna sõjaväeringkonna 10. üksiku eribrigaadi 785. üksiku erisalga eriroodu ülem Aleksandr Volkov, kaitseministeeriumi 1338. katsekeskuse ülem ja vanemkatselendur Sergei Demjanenko ning õhudessantvägede 76. kaardiväe dessant-ründediviisi tankipataljoni ülema asetäitja Boriss Dudko.

Veel anti Venemaa kangelase aunimetus lääne sõjaväeringkonna Balti laevastiku 11. armeekorpuse 7. üksiku kaardiväe motolaskurpolgu ülemale Aleksandr Zavadskile, õhudessantvägede 31. üksiku kaardiväe dessant-ründebrigaadi ülema asetäitjale Sergei Ištuganovile, õhudessantvägede 76. kaardiväe dessant-ründediviisi 175. luurepataljoni luurerühma mehaanik-autojuhile David Malõikinile, põhjalaevastiku 14. armeekorpuse 200. üksiku motolaskurbrigaadi motolaskurroodu ülemale Pavel Semenkole, õhudessantvägede 7. kaardiväe dessant-ründediviisi 56. kaardiväe dessantründepolgu langevarjudessantroodu ülema asetäitjale sõjalis-poliitilise töö alal Deniss Skakunovskile ning kaitseministeeriumi 929. riikliku lennukatsetuskeskuse ülema asetäitjale ja 267. lennukatsetuskeskuse ülemale Maksim Stefanovile.

Venemaa kangelaseks ja Vene Föderatsiooni lendur-kosmonaudiks said Juri Gagarini nimelise kosmonautide teadusliku uurimisega tegeleva ettevalmistuskeskuse katsekosmonaudid Ivan Vagner ja Sergei Kud-Svertškov.

Jaga
Kommentaarid