Enim probleeme esines jõulutulede juhistikega. Nõuetele mittevastavatel seadmetel olid peamiselt lubatust väiksemad toitekaabli juhtide ristlõigete pindalad, juhtme isolatsioonide mittevastavused ning ühel tootel puudus asjakohane tõmbetakisti, mille otstarve on ära hoida toitejuhtme seadmest eemaldamist.

Samuti oli probleeme jõulutulede juhtplokkide konstruktsioonide tugevustega, mida oli võimalik ilma tööriistadeta suhteliselt lihtsalt avada, võimaldades ligipääsu pingestatud osadele.

Esines ka eksitava märgistuse juhtum, mille kohaselt sisetingimustesse mõeldud seadet saaks seadmele paigaldatud märgistuse kohaselt kasutada ka õues. Kõik kirjeldatud puudused võivad põhjustada seadme kasutajaile elektrilöögi- ja tuleohu.

„Juhime tähelepanu, et elektriõnnetuste või elektrilöögiohu vältimiseks on ohutum kasutada madalpingelisi jõulutulesid, mis töötavad patareidel või läbi toiteploki. Jõulutulede kasutamisel tuleb kindlasti järgida kasutusjuhendis kirjeldatut ning õues tuleks kasutada kindlasti vaid välitingimustesse mõeldud tulesid,“ kommenteeris ameti tooteohutuse talituse juhataja Jana Baljutis-Kütt.

Nõuetele mittevastavateks osutusid kolm toodet: valguskardin 300LED IP 44 5,5 m, valguspall 50 LED ja valguskett 100 LED 8 m. Nõuetele mittevastavaid jõulutulesid müünud ettevõtjate suhtes alustati haldusmenetlus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid