Rohetiiger asutati 2020. aastal ja on valdkondade vaheline koostööorganisatsioon, mis teeb koostööd neljal suunal: ettevõtjate, avaliku sektori, vabakonna ja üksikisikutega. Rohetiigri üks eesmärke on saada riigi strateegiliseks partneriks. Selle organisatsiooniga on Eestis liitunud juba üle 60 ettevõtte.

Ettevõtte üks jätkusuutlikkuse entusiaste, kindlustusspetsialist Gerli Mae-Vello tunneb head meelt BTA ettevõttesse kuulumise üle. Ta hindab seda, et BTA hoolib ka jätkusuutlikkusest, mitte ainult kasumi tootmisest. Mae-Vello sõnul on oluline töötada ettevõttes, mis propageerib selliseid väärtusi, hoolib inimestest, ühiskonnast ning pöörab tähelepanu ärieesmärkide saavutamiseks kasutatavatele vahenditele ja viisidele.

„2022. aasta alguses hakkasime otsima võimalusi oma tegevuse laiendamiseks jätkusuutlikkuse ja keskkonnakaitse teemadel, kuid tundsime, et meil napib teadmisi. Täiesti juhuslikult leidsime internetist sellise organisatsiooni nagu Rohetiiger. Kohe esimene kohtumine erasektori üksuse koordinaatori Erkki Vedderiga avaldas meile muljet – Rohetiiger oli just see, mida vajasime. Pärast juhtide ja ettevõtte juhatuse nõusoleku saamist alustasime koos Rohetiigriga oma jätkusuutlikku teekonda“, kirjeldas Mae-Vello.

Kõigepealt kogus BTA kollektiiv Eestis kokku „Rohetuumiku“ ehk grupi BTA töötajaid, kes töötasid erinevates osakondades ja soovisid panustada ettevõtte jätkusuutlikkuse projektide arendamisesse. BTA jätkusuutlikkuse algatusi ei viida läbi ainult tööpäeviti, vaid ka nädalavahetustel, kuid tegusaid töötajaid see ei takistanud – nad usuvad jätkusuutlikkusesse ja on kõrgelt motiveeritud, mistõttu asuti kohe tegutsema.

Hetkel on BTA Eesti filiaalis käimas keskkonnaaspektide ja -mõjude hindamine. Pärast tulemuste saamist seatakse eesmärgid ja lepitakse kokku tegevused, mis aitavad vähendada mõju keskkonnale. Samuti on BTA juba vastu võtnud mõned konkreetsed otsused: juurutati jäätmete liigiti kogumise süsteem, loobuti pudeliveest ja parandati kraanivee kvaliteeti. Gerli Mae-Vello rääkis, et otsus minna üle kraaniveele tõi kaasa teatud väljakutseid - kõik töötajad ei usaldanud koheselt kraanivett, kuid usaldus taastus, kui paigaldati lisafiltrid veelgi puhtama vee võimaldamiseks ning töötajatele räägiti arusaadavalt selle otsuse kasulikkusest loodusele.

„Meil on palju plaane, kuid kõige olulisem on, et meie meeskond oleks motiveeritud õppima ja seadma ambitsioonikaid eesmärke. Tänu Rohetiigrile on meil olnud mitmeid koolitusi. Samuti oleme saanud käia külas teistel Rohetiigriks olevatel ettevõtetel ning koguda teadmisi ja inspiratsiooni ka enda arenduste ja parenduste tegemiseks,“ rääkis Mae-Vello. Ta kinnitas, et sellised koolitused võivad anda palju väärtuslikke praktilisi teadmisi ja ideid, kuidas ka enda töökeskkonnas jätkustuutlikkust edendada, kuidas enda meeskonda selles vallas arendada ning kuidas ettevõttesiseseid üritusi jätkusuutlikult korraldada.

„Lisaks oleme kohtunud ka meie kontoriruumide majahalduriga. Tahtsime mõista tema jätkusuutlikkuse eesmärke, oleme ju ise väga sõltuvad haldurist – küte, elekter, vesi ja muud teenused sõltuvalt suuresti tema otsustest. Meil oli suur rõõm tõdeda, et meil on majahalduriga väga vedanud. Tal on väga ambitsioonikad jätkusuutlikkuse eesmärgid ja ta on selles valdkonnas meist tublisti ees. See aitab meil paremini mõista oma väljavaateid ja seada ka selgemaid eesmärke. Samuti saame koos palju tõhusamalt jätkusuutlikkusele panustada,“ lisab Mae-Vello.

Gerli Mae-Vello sõnul on väga oluline töötajate kaasamine jätkusuutlikesse tegevustesse, kuid vähem tähtis pole ka juhtimine. BTA kavandab praegu koolitusi ja motivatsioonipäevi juhtidele, et levitada ettevõttes jätkusuutlikkuse väärtusi.

Jaga
Kommentaarid