„Olen terve taasiseseisvunud Eesti aja tegelenud ettevõtlusega ning 1996. aastal otsustasin, et võtan härjal sarvist ja asutan Sanbruno. Alustasin ihuüksi, käisin korterites ja tegin kõiki torutöid, mida oskasin. Aasta pärast olime juba kolmekesi. 1999. aastal kolisime ettevõtte Põlvasse, ostsime seal kesklinnas ühe kinnistu ja sealt maalt hakkas ettevõte juba päris jõudsalt arenema,“ alustab Sanbruno OÜ juht Raul Lepasson ettevõtte ajaloo kirjeldamist.

Ajaga kasvas nii ettevõtte meeskond kui ka tegevusampluaa. 2012. aastal tekkis juurde välitööde osakond ning hakati tegema keerukamaid töid. Täpsemalt hakati rajama asulate vee- ja kanalisatsioonivõrke ning pumplaid ning sellega seoses tuli endale juba uusi masinaid soetada. Alates käesolevast aastast tekkis juurde maagaasi valdkond. Tegeletakse gaasitorustikuga, gaasikatelde hooldamise ja paigaldamisega. Tänapäevaseid soojuspumpasid ja katlaid aitame klientidel jälgida interneti kaudu. Tänaseks kuulub Sanbruno OÜ kollektiivi 27 inimest, kes hoolitsevad nelja olulise osakonna töö eest: sise-, välitööd, kaubandus ja hooldus.

Torumees ei ole alati punase nina ja viina lõhnaga. Torumehe amet on prestiižsemaks muutunud. Tegemist on haritud ja viisaka poisiga, kes kõnnib arvutiga ringi ja oskab programmeerida ehk siis ikka natukene kõrgem pilotaaž. Vähemalt sellest lähtume Sanbrunos ning soovime seeläbi torutöid tegevate inimeste mainet pidevalt parandada.“ – Raul Lepasson

Katla hooldus

Armastus keerukate tööde vastu

„Armastame just keerukamaid, mitte lihtsamaid asju ehitada ja teha. Mida keerulisem, seda huvitavam ning samuti on keerukamate tööde puhul väiksem konkurents. Keerukamad asjad, mida keegi järgi ei oska teha, on väga põnevad,“ kirjeldab Lepasson.

Põlvas asuv ettevõte teeb töid üle Eesti, kuid lõviosa tegevustest jääb lõuna poole. Töid tehakse nii all- kui peatöövõtuna. „Meie põhiline piirkond on Pärnust Peipsini. Meie väliosakond on just Pärnu maakonnas väga hästi tuntud,“ ütleb Lepasson. Sanbruno kliendiportfell on väga eripalgeline alustades lihtsast maainimesest ja lõpetades suuremate riigiettevõtetega. Välitööde osakonna hallata on reeglina Eesti riigi või kohaliku omavalitsusega seotud ettevõtted, kus enamik töid tuleb riigihangetega. Sisetööde osakonna pärusmaa on suurel määral korteriühistud ja uusehitised. Palju renoveeritakse kortermaju, kus tuleb konkureerida samuti riigihangete registris. Hooldusosakonna keskmine klient on pigem eraisik ehk maapiirkonna või linna tavaline inimene, kelle kodus käiakse segisteid ja WC-potte paigaldamas. Sõltumata töö iseloomust ja selle suurusest annab Sanbruno tehtud töödele alati kindla garantii. Kõik firma kasutatud materjalid on kõrge kvaliteediga. Lepassoni sõnul pole oluline mitte ainult töö kui niisugune, vaid ka kliendi edaspidine abistamine ning talle antav kindlustunne: „Me ei jäta kliente maha, vaid tagame talle edaspidise abi. Klient saab ka aastate pärast meie poole pöörduda ehk tema jaoks on meie uksed alati avatud.“

Masinapark kevad 2020.

Mille põhjal Sanbruno oma järgmisi arengusuundi ja plaane seab? „Vaatame ja mõtleme, kuidas ennast korrigeerida ja atra seada ehk kuidas tänasel turul võimalikult efektiivne olla ning kõigi jaoks raha kokku hoida. Tõsi ta on, et me ei ole odavad ega saagi olla odavad. Jälgime kogu aeg turul toimuvat,“ sõnab Lepasson.

Lepassoni sõnul toimub ettevõtte arendamine jätkuvalt, st pidevalt on vaja panustada juhtimissüsteemi protsesside parendamisse ning tõsta süsteemi tõhusust. Kvaliteet tagatakse parima hinna ja läbimõeldud töökorralduse leidmisega.

Sanbruno maja

Hoolitsetakse nii oma töötajate, klientide kui ka keskkonna eest

„Tahame, et meie töö tulemusel jääks loodus maksimaalselt puhtaks ning et inimesed saaksid korraliku teenuse. Meil on hea koostöö ja Tartu Kutsehariduskeskusega. Arvestame oma tegevuses alati keskkondlikku mõju, et hoida ära saastamist. Olulisel kohal on ressursside ja materjalide korduvkasutamine ning jäätmete nõuetekohane käitlemine. Töötajate kompetentsi ja motivatsiooni säilitamiseks on oluline nende regulaarne erialane ja keskkonnaalane koolitamine. Vähendame oma töös kõikvõimalikke riske, et ära hoida töötajate vigastusi ja põdurust. Juhindume oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest keskkonna-, töötervishoiu- ja muudest kehtivatest seadustest,“ kirjeldab Lepasson ja lisab, et Sanbruno OÜ on Põlva valla jaoks hea tööandja ja korralik maksumaksja. Koostööd Sanbruno ja Põlva valla vahel hindab Lepasson produktiivseks.

Sanbruno endistest töötajatest on arenenud välja üheksa osaühingut, kes on jäänud meie headeks partneriteks. Olen olnud mentoriks uutele Lõuna-Eesti ettevõtjatele kolmel aastal. Ja üleüldse on meil parim kollektiiv siinpool Emajõge!“ – Raul Lepasson

Mida ütleb Lepasson Põlva kohta? Miks on just seal hea Sanbrunol tegutseda? „Põlva on parim koht ettevõttele, väiksus on vahel ka eelis! Me tunneme Põlvas üksteist, Põlva inimesed on ausad ja head. Põlvas on lihtsalt kättesaadavad enamus elukondlike teenuseid ja muidugi ilusa ja puhta looduse vastu ei saa!“

Sanbruno OÜ müüb kõike, mida vajavad torumehed. Firma poe kaubavalikut iseloomustab lause: „Müüme neid materjale, mida ise paigaldame!“ Teisisõnu tähendab see kvaliteeti. Ettevõtte gaasi-, kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööde võimekus kasvab jätkuvalt ning klientidele osutatakse ka korralikku hoodusteenust.

Artikli avaldamist rahastatakse Kagu-Eesti mainekava vahenditest.

Jaga
Kommentaarid