Pole saladus, et riigi rahastatava Eesti rahvusringhäälingu (ERR) eelarvest moodustab tüki lahter, mis täidetakse igal aastal n-ö sponsorluse korras. Tänavu aprillikuise seisuga on selleks määraks 1,5% ERR-i eelarvest ehk 731 611 eurot. Too number kasvab tõenäoliselt aasta lõpuks, ulatudes 800 000 lähedusse.

Et rahvusringhääling (kui sõltumatust taotlev avalik-õiguslik juriidiline isik) saab oma sissetuleku peamiselt riigieelarvest, pole meediamajal seadusega lubatud reklaami ega sponsorteavet vahendada. Erameediaga konkureerides on sedasi üks märkimisväärne sissetulekuallikas käeulatusest väljas.