Seaduseparandused puudutavad internetti, meediat, raamatuid, audiovisuaalseid teenuseid, kino ja reklaame.

Laiendati loetelu informatsioonist, mida on keelatud levitada laste hulgas. Selle hulka kuuluvad ebatraditsiooniliste seksuaalsuhete ja/või eelistuste propaganda ja demonstreerimine ning informatsioon, mis võib kutsuda lastes esile soovi sugu muuta. Laiendati mõistete „demonstreerimine“ ja „propaganda“ sisu.

Kehtestati tasuline registreerimine ja täiendavad tehnilised kaitsevahendid ligipääsuks sisule televisioonis ja raadios, mis on lastele keelatud, ning vanusemärgistused sellise sisu reklaammaterjalidele.

Lisaks sellele laiendatakse nõudeid reklaamile, mis ei tohi sisaldada informatsiooni, mis demonstreerib ebatraditsioonilisi seksuaalsuhteid või eelistusi.

Seadusega keelati ebatraditsiooniliste seksuaalsuhete või eelistuste propaganda nii täiskasvanud kui ka alaealiste Venemaa kodanike hulgas.

Seaduse rikkumise eest on ette nähtud erinevad trahvid.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid