Ikkagi inimesed – just sellist nime kandvale mittetulundusühingule eraldasid tänavusest nn katuserahast märkimisväärse tegevustoetuse nii Reformierakond kui EKRE, vastavalt 14 000 ja 30 000 eurot.

Ühingu põhikirja alusel on selle eesmärgiks ühendada, esindada ja toetada COVID-19 vastu vaktsineerimise tagajärjel raskeid kõrvaltoimeid saanud ja ravimiametisse sellekohaselt raporteeritud täisealisi isikuid ning teostada nende isikute huvikaitset.