Kui tähtsaks peavad valijad demokraatia põhimõtteid valimiskasti juures? Kas nad oleksid valmis jätma kogunisti hääletamata partei või kandidaadi poolt, kelle vaated pole demokraatlikud? Kui jah, siis kas kavalatel poliitikutel on mõnda kindlat nuppu vajutades võimalik valija mure demokraatia pärast n-ö välja lülitada?

Saksamaa Friedrich Eberti Fondi instituut sai äsja valmis analüüsi, mille tarbeks uuriti seitsmes Euroopa riigi valijate vaateid sellistele küsimustele. Valiku sekka sattus ka Eesti, kus ootavad kolme kuu pärast ees riigikogu valimised. Analüüsi tulemused heidavad valgust, kui palju läheb inimestele korda demokraatia põhimõtetest kinnipidamine või võidakse see mingil ajal ka unustada.