Pentus-Rosimannus kinnitati kontrollikoja liikmeks häältega 447-98. Veel 87 saadikut jäi erapooletuks. Parlamendi eelarvekontrolli komisjon oli otsustanud juba varem häältega 29-4, et kandidaadi võib heaks kiita. Temast saaks kolmas Eestist Luksemburgis tegutsevasse euroliidu auditiametisse lähetatu Kersti Kaljulaidi (2004–2016) ja pärast teda teeninud Partsi järel.

Lõpliku otsuse Keit Pentus-Rosimannuse ametisse nimetamise kohta langetab ja vormistab nüüd Euroopa Liidu nõukogu.

Reformierakonnast lahkunud poliitiku nimetamine on tekitanud vaidlusi ja küsimusi, kas ta sobib ametisse, kuhu oodatakse üldiselt audiitoritaustaga inimesi. Europarlamendi liikmed küsitlesid Pentus-Rosimannust ka temaga seotud skandaalide kohta.

Riigikogu liige Mart Helme (EKRE) saatis Euroopa Parlamendile kirja, milles soovitas enne Keit Pentus-Rosimannuse Euroopa Kontrollikoja liikmeks kinnitamist tutvuda probleemsete aspektidega, sealhulgas nn Autorollo kaasusega. Helme kirja kohta võttis endine reformierakondlane sõna juba enne küsimusi ja nimetas seda Eesti-sisese poliitilise võitluse osaks. „Ma ei taha teie väärtuslikku aega raisata, aga tahan teha selgeks, et tegemist ei olnud faktipõhise kirjaga,“ ütles ta.