Riigikogu poole elektritõukside parkimise murega pöördunud Mari-Liis Jänes ja Ülo Michelson sõnasid komisjoni kohtumisel, et seni ei ole tavainimesele selge, kes tõukside korrastustöö eest vastutab. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole pöördumine neid ei aidatanud, sest mitmel korral saadi vastuseks: „tõstke tõukeratas eest ära, kui see teid häirib“. See aga pole Jänese ja Michelsoni arvates adekvaatne lahendus. „Kui rendiauto pargitakse suvalisele kohale, siis ei saa ju öelda, et parkige see siis ära,“ ütles Michelson.

Pöördumise autorid sõnasid, et isegi majandusministeerium jõudis oma seisukohta mitmel korral ümber mõelda, kui Jänes ja Michelson oma murega nende poole pöördusid. „Kui seaduste looja tõlgendab seadust kolmel erineval viisil, siis ei saa eeldada, et tavakodanik oskab seadusest kinni hoida,“ ütles Michelson.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Hindrek Allvee ütles istungil, et ministeeriumil on kavas uus eelnõu, millega reguleeritaks suuresti kolme elektritõuksidega seotud aspekti: kiirus, parkimine ja joove.

Elektritõukerataste parkimist hakatakse Allvee sõnul konkreetsemalt reguleerima. See tähendab, et tõukeratas tuleks parkida jalgteel eemale sõidutee äärest ning mitte kaugemale kui 0,2 meetrit jalgtee kaugemast äärest. Tõukeratas tuleb parkida paralleelselt jalgteega, mitte risti tee peale. Allvee kordas üle, et joobeseisundis on keelatud tõukerattaga ja muude kergliikuritega sõita ning joobele seatakse piirmäär, milleks praegu on määratud 0,5 promilli. Allvee sõnas, et see on veel arutelu koht ning piirmäär kivisse raiutud ei ole.

Kõigi eelduste kohaselt peaks majandusministeeriumi uute regulatsiooni eelnõu jõudma riigikokku veel talve jooksul, et see jõutaks seadusena vastu võtta enne tõukeratta hooaja algust. Komisjon kohtub uuesti, kui eelnõu on vastavate ministeeriumite poolt üle vaadatud.

Istungile oli kutsutud riigikogule kollektiivse pöördumise teinud autorid Mari-Liis Jänes ja Ülo Michelson, samuti elektriliste tõukerataste pakkujad Bolt ja Tuul, spetsialistid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, siseministeeriumist, politsei- ja piirivalveametist ja Tallinna linnavalitsusest.