18. novembril tänatakse professor Aino Järvesoo nimelise auhinna tänavusi laureaate. Auhind antakse välja inimestele, kes on Eesti rahvastiku arengu või valdkonna edendamisega ühiskonnas või meedia vahendusel eriliselt silma paistnud. Lisaks Järvesoo auhindadele annab Pere Sihtkapital ühele üliõpilasele üle Kalev Katuse nimelise stipendiumi, toetamaks rahvastikualase lõputöö kirjutamist.

Sõnavõttudega esinevad sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Pere Sihtkapitali nõukogu liige ja Eesti Naisliidu esinaine Monika Haukanõmm ning Pere Sihtkapitali nõukogu esimees Katrin Kiisk. Toimuvad intervjuud Järvesoo auhinna laureaatide ja Katuse stipendiaatidega. Sündmust juhib ja muusikat teeb Jarek Kasar.

Auhind antakse välja kolmes kategoorias:

  • Elutöö - pikaajaliselt ja silmapaistvalt Eesti rahva edasikestmise ja arengu heaks tegutsemise eest, sh lastega perede heaolu, rahva tervise, inimeste annete arendamise või üleilmse eestlusega seoses;

  • Meediategevus – ajakirjanduses või muudes meediakanalites Eesti rahva ning eestluse kestmise teema asjatundliku ja sisuka käsitlemise eest;

  • Eestluse hoidmine välismaal - väljaspool Eestit eesti keele ja kultuuri kestmisesse panustamise eest.

2020. aastal algatatud Järvesoo nimelise auhinnaga tunnustatakse tähelepanuväärseid inimesi tänavu kolmandat korda. Auhinna on elutöö eest saanud Rein Taagepera ja Jaak Uibu, meediategevuse valdkonnas Ene-Margit Tiit ja Lea Danilson-Järg ning välismaal eestluse hoidmise eest Jüri Trei, Mai Raud-Pähn ja Olev Träss.

Auhinnafondi suurus on 25 000 eurot. Auhinna väljaandmine viiakse läbi Pere Sihtkapital SA ja Sotsiaalministeeriumi koostöös. Pidulik autasustamine toimub 18. novembril kell 13:00.