Samuti oli jutuks viimastel nädalatel veelgi intensiivistunud Venemaa ÜRO-d õõnestav ja Julgeolekunõukogu tööd halvav tegevus.

President Karis tänas ÜRO peasekretäri António Guterrest kõigi Ukraina toetuseks tehtud pingutuste eest ja rõhutas, et ÜRO aktiivne kaasatus Venemaa agressioonist põhjustatud probleemide lahendamisse on väga oluline.

Eesti riigipea ja ÜRO peasekretär pidasid oluliseks, et 19. novembri lõpptähtajaga Ukraina sadamatest vilja väljaveoleping saab pikendatud. „Viljaeksport Ukrainast peab jätkuma, see leping on juba aidanud Ukrainast välja viia üle 10 miljoni tonni vilja,“ rõhutas president Karis.

Karis väljendas kahetsust, et Venemaa on hakanud ÜRO-d ähvardama ning kuritarvitab häbiväärselt ÜRO Julgeolekunõukogu, levitades oma propagandat ja väärinfot niinimetatud räpaste pommide ja bioloogiliste laborite kohta. „Eesti mõistab hukka agressori ähvardavad sõnumid ÜRO-le ning toetab igati peasekretäri ning tema meeskonda nende töös,“ sõnas president Karis.