„Igal aastal jõuab politseini paarkümmend liiklusraevu juhtumit. Enamasti päädivad need liikluse takistamisega või ohtliku olukorra tekitamisega, kuid kahjuks kujunevad mõned olukorrad ka sellisteks, kus üks või mõlemad osapooled saavad füüsiliselt vigastada,“ seisab Põhja prefektuuri postituses.

„Ükski situatsioon või konflikt ei õigusta inimesele autoga tahtlikult otsa sõitmist. Jalakäijad ja jalgratturid on ja jäävad liikluses vähemkaitstud osalejateks ning kokkupõrkes autoga pole kahtlustki, kumb neist saab tõsisemalt viga. Paraku on meil mitmeid näiteid, kus autojuhid oma ärritust endast nõrgema peal välja elavad.“

Jalgratturi ohustamise eest võib kaotada load

Videos nähtav näide pärineb 2020. aasta augustist, kui Paldiski maanteel sõitnud autojuht väljus tahtlikult oma sõiduraja piirdest ja sõitis teadlikult jalgratturi suunas. Kuigi kokkupõrget ei toimunud, võttis kohus jalgratturi ohustamise eest juhilt viieks kuuks ära juhtimisõiguse.

Videos üritab juht oma käitumist õigustada sellega, et jalgratturitel justkui ei tohiks teele asja olla (alates 0:27).

„Küll on autojuhid sääraseid käitumisi üritanud õigustada nii jalakrambi, pedaalide segi ajamisega kui ka enesekaitsega. Juba vanarahvas teadis öelda, et targem annab järele. Pole oluline, millise tegevuse või tegevusetuse tagajärjel ärritumine esile kerkis. Inimlik arusaamine, teiste liiklejate tolereerimine ning valmidus probleeme ratsionaalselt lahendada peavad tingimusteta olema omased igale liiklejale,“ seisab postituses.