Taavi Einaste endine elukaaslane ja laste ema Tuuli Mihkelson avaldas postituse, milles ta ütleb, et tegu on inetu looga, mis keerleb nende ühiste laste hooldusõiguse ümber ja et Einaste on olnud Tuuli [Mihkelsoni] vastu vaimselt vägivaldne. Kuidas neid süüdistusi kommenteerite?

Paraku on tegemist siiski mitte laste hooldusõiguse looga, vaid konkreetselt minu kliendi ja Marko Mihkelsoni vahelise looga, mida tõepoolest ei saa kuidagi teisiti nimetada kui „inetu lugu“.

Inetu loo on põhjustanud Marko Mihkelson oma käitumisega, mida on üheselt tauninud kõik sellega kokku puutunud instantsid, kaasa arvatud ka politsei, kui jättis kriminaalasja algatamata ühel omapärasel põhjusel, mida ma siinjuures lapse huvides avaldada ei soovi.

On äärmiselt kahetsusväärne, et Marko Mihkelson tahab varjutada enda suhtes olemasolevat tõde vanematevahelise hooldusõiguse vaidlusega, mis oli loomulikult ka tingitud Marko Mihkelsoni käitumisest. Enne seda toimis suhtluskord hästi ja polnud ka mingeid vanematevahelisi etteheiteid.

Igasugused jutud vaimsest vägivallast isiku poolt, kellega ei elata juba aastaid koos, on ebausutavad ja ilmselgelt tekitatud soovist suunata tähelepanu peateemalt kõrvale. Isegi kui see oleks mingilgi määral tõele vastav, siis vastab terve mõistus, et ükskõik kui halb ja emotsionaalselt vägivaldne minu klient ka ei oleks, ei õigustaks see kuidagi Marko Mihkelsoni poolt kohatute fotode tegemist ja salvestamist.

Kuidas sattusid kõnealused pildid Taavi Einasteni? Tuuli Mihkelson ütleb, et Einaste sai need pildid ebaseaduslikult pilve sisse logides.

Marko Mihkelsoni poolt tehtud fotod sattusid minu kliendi kätte täiesti legaalselt ja ootamatult. Kuna minu klient ei olnud eelnevalt teadlik ega osanud kõige halvemas unenäoski ette kujutada, et Marko Mihkelson oleks võimeline ja valmis tegema selliseid fotosid, siis loomulikult ei tulnud ta selle pealegi, et neid hakata kusagilt otsima. See vaatepilt tabas klienti nagu välk selgest taevast ja otse südamesse.

Tuuli [Mihkelson] ütleb oma avalduses, et teema on avalikkuse ette jõudnud Einaste pärast. Kas vastab tõele, et Einaste on käinud neid „eetiliselt taunitavaid“ pilte erinevatele ajakirjandusväljaannetele pakkumas?

Paraku on Eesti väga väike ja Marko Mihkelson väga suurelt avalikkuse ees tulenevalt oma kõrgest avalikust positsioonist. Oleks olnud naiivne arvata, et temaga seotud lugu jääb kinni hermeetiliselt suletud uste taha. Aasta jooksul on mitmed ajakirjanikud pöördunud minu kliendi poole sooviga saada juhtunu kohta kommentaare, kuid minu klient on keeldunud, kuni üks ajakirjanikest pöördus ja ütles, et tal on materjal olemas ning ta kirjutab niikuinii, sest teema on avalikes huvides. Ja seda ta on.

Miks teie kui advokaat ja ka Einaste leidsite, et see lugu on vaja avalikkuse ette tuua?

Ajakirjandus ise määrab, milliseid lugusid on vaja avalikkuse ette tuua ja milliseid mitte. Nii ka seekord. Isikutel on seejuures valida, kas nad vastavad ajakirjaniku küsimustele või jätavad vastamata ning jäävad seeläbi ajakirjanduse meelevalda ilma omapoolse kommentaarita. Me leidsime, et saame vastata ilma konkreetseid fakte avaldamata ja lapsi identifitseerimata. Postimehe ajakirjanik oma loos ka seda järgis. Marko Mihkelsoni poolt ja tema lähedase isiku kaudu on tulnud nüüd hulgaliselt indentifitseerimist võimaldavad andmed. See ei ole kindlasti riigimehelik ega väärikas käitumine. Oleks võinud juhinduda soovitusest: „Julged teha, julge ka tunnistada.“

Kas teie ja/või Einaste küsisite kõnealustelt lastelt luba enne ajakirjandusse minemist?

See vastus sisaldub eelnevas vastuses. Meie pole läinud ega lapsi identifitseerivaid andmeid avaldanud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid