„Tema kui režiimi esindaja saabumine Leetu võib iseenesest olla kontrolli all. Seetõttu ohte ma ei näe. Aga see fakt, et ta Leetu lasti, on täielikus vastuolus avalikult väljaöeldud poliitikaga, millest on teatatud kõnepultidest. On räägitud, et Leedu ei lase sõja ajal riiki Venemaa kodanikke, välja arvatud harvad juhtumid, humanitaarpõhjused, muud juhtumid. Aga igal juhul peavad selleks olema tõsised põhjused,“ ütles Laurinavičius.

Laurinavičius märkis, et ta ei mõista, millisel alusel lasti Leetu „režiimi inimene, kes Sobtšak on“.