Mis põhjusel selline otsus tehti?

„Sel kevadel Kreenholmi gümnaasiumis toimunud ülevaatusega jõuti järeldusele, et kooli direktor Irina Janovitš ei vasta kvalifikatsiooninõuetele,“ märkis Narva haridussektori esindaja Larissa Degel. ERR-is kirjutatu järgi on ministeerium põhjendanud oma otsust asjaoluga, et Janovitšil pole magistrikraadi. „Korralduse kohaselt pidi linn tagama Kreenholmi gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuetele vastavuse 2022. aasta 1. septembriks. Linn taotles haridus- ja teadusministeeriumilt tähtaja pikendamist kahe aasta võrra, kuid vaatamata sellele palvele jäi haridus- ja teadusministeeriumi seisukoht muutumatuks ning oktoobri kolmandal nädalal saabunud vastuses teatati, et ettekirjutuse tähtaega ei ole pikendatud.“