Kuigi Euroopa Komisjon kiitis tänavu juunis heaks Poola jaoks mõeldud 36 miljardi eurose taastekava, ei ole Varssavile sealt seni laekunud mitte ühtegi makset. Põhjus on lihtne: komisjoni hinnangul ei ole Poola endiselt kõrvaldanud olulisi puudusi riigi õigussüsteemis, ehkki on enese sõnul algatanud reformid, mis peaksid tagama kohtunike sõltumatuse.

Rahvale tuli aga möödunud nädalal veel suurema vapustusena väljaande Rzeczpospolita väide, et Poola võib ilma jääda ka aastateks 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika raames määratud 75 miljardist eurost. On selge, et makseid EL-i eelarvest ei tehta enne, kui Poola on ellu viinud needsamad muudatused, mis oleksid kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, kinnitas ka Euroopa Komisjoni pressiesindaja Stefan De Keersmaecker. Sisuliselt tähendab see, et varasema 36 miljardi euro asemel on valitsuse ja riigi jaoks tervikuna kaalul juba mitu korda suurem summa ehk ligi 100 miljardit eurot EL-i raha.